BE Productive

Ieder groepsbedrijf van Bons & Evers Holding heeft zijn eigen focus en specialisatie, en is op zijn gebied toonaangevend. Door onderlinge samenwerking versterken zij elkaar.

Bons & Evers Holding

Market leaders in subcontracting forgings

Als specialisten in het warmpersen en bewerken van messing-, koper- en aluminiumlegeringen zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van persdelen voor sectoren als Automotive, Sanitary, Power Management, Heating & Cooling en Valve Technology.

Focus is our strength

De kracht van de BE | bedrijven ligt o.a. in de vergaande specialisatie. Per vestiging focussen we op één legeringsfamilie. Dit zorgt voor een optimale kwaliteitsborging, hoge efficiency en korte omsteltijden. Door onderlinge samenwerking tussen de bedrijven kunnen wij onze klanten een ‘one stop shop’ voor de productie van messing, aluminium en koper persdelen aanbieden.

We continue to improve

De BE | bedrijven werken voortdurend aan het verbeteren van hun efficiency door optimalisatie van de supply chain, reductie van uitval en door procesverbetering. Wij zorgen voor standaardisatie van machines en ERP- en managementsystemen. Door de onderlinge uitwisseling van kennis, ervaring en best practices tussen BE | bedrijven kunnen wij snel inspelen op de behoeften van onze opdrachtgevers.

Neem contact op

BONS & EVERS Holding

Industriestraat 5
Postbus 3
NL-7622 AV Borne
+31 74 2663333
info@bons-evers.com